GoldSeason là một trong số ít những dự án tại Hà Nội được quy hoạch và phát triển theo xu hướng “kiến tạo cuộc sống xanh” thực sự với phong cách Mỹ – New Manhattan trong lòng Hà Nội. Với mật độ cây xanh lên tới gần 70% chính